Opakovane použiteľné verzus jednorazové obaly

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Balenie je proces, ktorý denne rieši milión firiem na celom svete. Požiadavky globálneho obehového hospodárstva kladú dôraz na využívanie inovatívnych obalov pre opakované použitie. Opakovane použiteľné a jednorazové obaly sú dve rôzne kategórie obalov s odlišnými vlastnosťami a účelmi. Záleží od mnohých faktorov, ktorý druh obalu je vhodnejšie si zvoliť.

Hlavnou funkciou opakovane použiteľných obalov je slúžiť na viac ako jedno použitie alebo  pri viac ako jednom transporte. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako je napríklad plast, kov alebo sklo. Medzi príklady opakovane použiteľných obalov patria plastové kontajnery, kovové debny alebo sklenené fľaše. „Výhody opakovane použiteľných obalov zahŕňajú zníženie množstva odpadu, nižšie náklady v dlhodobom horizonte a lepšiu environmentálnu udržateľnosť. Avšak, vyžadujú systém na ich návrat a čistenie, čo môže spôsobiť dodatočné náklady a logistické výzvy,” vysvetľuje Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

Jednorazové obaly

jednorazové obalyJednorazové obaly sa používajú pri jednom transporte alebo použití a sú obvykle vyrobené z materiálov, ako je kartón, lepenka, papier alebo tenký plast. Medzi príklady jednocestných obalov patria papierové krabice, lepenkové obaly alebo plastové tašky. Často sú lacnejšie na obstaranie a vyžadujú minimálne úsilie v logistike, pretože nemusia byť vrátené alebo čistené. Avšak, majú vyššiu ekologickú stopu, pretože pri každom použití sa vytvára odpad.

Pri rozhodovaní či zvoliť opakovane použiteľné alebo jednocestné obaly, záleží okrem iného na nasledujúcich faktoroch:

  • Frekvencia použitia: Ak sa očakáva, že obal bude používaný opakovane viackrát, potom by  tento obal mohol byť vhodnejší, pretože sa znížia náklady na výrobu a nakladanie s odpadom.
  • Logistické možnosti: Opakovane použiteľné obaly vyžadujú systém na návrat, čistenie a opätovné distribuovanie. Pokiaľ má firma vhodnú logistickú infraštruktúru a zdroje pre tento proces, môže to byť efektívna voľba. V opačnom prípade, ak nemá kapacity na spracovanie opakovaných obalov je lepšie siahnuť po nevratnom obalovom materiáli.
  • Environmentálne aspekty: Opakovane použiteľné obaly majú menší vplyv na životné prostredie vďaka zníženiu množstva vytvoreného odpadu a zdrojov potrebných na ich výrobu. Pokiaľ sa firma zameriava na udržateľnosť a znižovanie ekologickej stopy, môžu byť práve tieto obaly vhodnou voľbou.
  • Náklady: Opakovane použiteľné obaly vedia firmám ušetriť náklady v dlhodobom horizonte, najmä pokiaľ sú často využívané. Avšak, obstaranie a údržba systému opakovaných obalov si môže vyžadovať značnú investíciu. V prípade jednorazových obalov sú náklady na obstaranie obvykle nižšie, ale náklady na opakované nákupy môžu byť vyššie v priebehu času.

jednorazové obaly

Obaly a rast e-commerce

„Celkovo možno povedať, že voľba medzi opakovane použiteľnými a jednocestnými obalmi závisí od konkrétnych potrieb a cieľov danej firmy, logistických možností, environmentálnych prioritách a nákladov spojených s oboma variantmi,” dodáva Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

Ďalším variantom, ktorý pomáha predovšetkým v oblasti e-commerce sú obaly s dvojitými lepiacimi prúžkami na spätné odoslanie tovaru. Tento obal je relatívne novým konceptom, avšak, zavedenie týchto obalov je úzko spojené s rastom e-commerce a potrebou vytvoriť efektívny spôsob vrátenia tovaru. Spotrebitelia dnes často vyžadujú flexibilnú politiku vrátenia tovaru a jednoduchý proces vrátenia.

Komisia Zelená dohoda pre Európu v novembri 2022 navrhla nové celoeurópske pravidlá pre obaly, ktoré by už nemali byť rastúcim zdrojom odpadu ani frustrácie spotrebiteľov. Každý Európan vyprodukuje v priemere takmer 180 kg obalového odpadu ročne. Obaly sú jedným z hlavných spôsobov použitia primárnych materiálov, pretože 40 % plastov a 50 % papiera používaného v EÚ je určených na balenie. Keby EÚ neprijala žiadne opatrenia, bolo by do roku 2030 takého odpadu ešte o 19 % viac a odpadu z plastových obalov dokonca o 46 % viac, uvádza v tlačovej správe Európska komisia.

balenie rajaPrečítajte si tiež
Balenie bez frustrácie. Aktuálny trend pre internetové obchody.

Trend RAJA

„V spoločnosti RAJA si uvedomujeme problematiku obalu na jedno použitie. Preto sa neustále snažíme inovovať a hľadať riešenia pre ekologické alternatívy, ktoré je možné jednoducho recyklovať. Jedným z takýchto riešení je takzvaný jedno materiálový obal. Pandémia Covid-19 výrazne ovplyvnila náš životný štýl a prezentáciu produktov. Pred krízou sme šli cestou znižovania obalov. V súčasnej dobe sa trend obrátil. Napríklad mnoho ovocia a zeleniny je z hygienických dôvodov opäť ponúkaných v plastovej fólii. Či to bude pokračovať, nie je jasné. Niektorí špecialisti sa však domnievajú, že vzostupný trend u baleného tovaru bude naďalej pretrvávať. Riešením je preto jedno materiálový obal, ktorý je zložený z jediného druhu materiálu. Jeho výhodou je práve to, že je oveľa ľahšie recyklovateľný ako obaly z viacerých materiálov. Môžete napríklad voliť 100 % recyklovateľný strečový papier s certifikáciou PEFC,” vysvetľuje Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

 

TS, foto: rajapack.sk


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.