Pravopisné finty. 7x ako si poradiť s i/y

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Viete, ktorý krištáľ sa píše s mäkkým a ktorý kryštál s ypsilonom? Kedy sa píše akýsi s tvrdým y a kedy s mäkkým? A dokážete narýchlo odrapkať, kedy je vír/výr, dobiť/dobyť, či zvery/zveri? Niekedy nám pravopis dá poriadne zabrať, ale existuje množstvo tipov (alebo typov? 🙂 ), ako si vždy poradiť. Ponúkame vám pravopisné finty, ako písať gramaticky správne a nikdy sa nepomýliť.

Niekedy sa treba gramatické pravidlá jednoducho nabifľovať, lebo v slovenčine existuje množstvo výnimiek. No často je to len vec systému a naozaj tie pravopisné finty fungujú. Viera Spišáková má dlhoročné učiteľské skúsenosti a 50-ročnú prax. Zostavila knižku, v ktorej ponúka finty a tipy, ako si poradiť s gramatikou – písanie i/y v prídavných menách, číslovkách, slovesách. Ako si poradiť s privlastňovacími prídavnými menami, rodmi, osobnými zámenami.
Keďže najčastejšie máme problémy s písaným mäkkého i a ypsilonu, ponúkame vám stručný prehľad toho najdôležitejšieho. 7x pravopisné finty, kde robíme veľmi často chyby.

 

Pravopisné finty. 7x, ako si poradiť s i/y

1.Pravopis slov biť/byť

Prvé základné pravidlo znie – tvar „byť“ sa vyskytuje vždy len v neurčitku, ktorý má na konci „ť“. Čiže len čo nebude sloveso v neurčitku, vždy je s mäkkým i, napríklad zbili chlapca, vybitá batéria.
Ak sa sloveso „byť“ dá zameniť za spojenie existovať/vyskytovať sa, vždy píšeme ypsilon. Napríklad
Chcel byť dobrý. = Chcel existovať ako dobrý, preto píšeme ypsilon.
Chcel byť v meste. = Chcel sa vyskytovať v meste.
Chcel sa biť – nemôžeme zameniť za Chcel sa existovať, preto napíšeme mäkké i.
Taktiež píšeme mäkké i v slovách nabitá batéria, zbil psa palicou, hodiny odbili polnoc ap.

 

2.Pravopis slov kryštál/krištáľ

Ak ide o vec, pri ktorej je dôležitý jej tvar vyznačujúci sa tvrdými hranami, napíšte ypsilon.
Napríklad „Zubami drvil kryštáliky cukru“ – ide o tvary podobné kryštálu, preto ypsilon.

Ak ide o vec, pri ktorej je dôležitá jej priehľadnosť, čistota, napíšte mäkké i.
Napríklad „Krištáľové sklo je cenné“ – sklo je čisté a priehľadné, preto mäkké i.
Tiež v slovách krištáľovo čistý vzduch, krištáľový popolník alebo krištáľový luster.

pravopisné finty

3.Pravopis v slovách tip/typ

Slovo tip označuje odhad, predpoklad, najmä pri výsledkoch rôznych súťaží a stávok. Preto napíšeme „Natipoval som niekoľko zápasov“ s mäkkým i. Alebo „Dajte mi tip na dobrú knihu“ – odporúčanie, preto mäkké i.
Slovo typ zasa znamená model, charakter, ráz, druh. Čiže povieme „Je rovnaký typ ako ty“. Alebo „Toto je najnovší typ auta“.

Na lepšie zapamätanie uvádza Viera Spišáková vetu: „Ľahko je tipovať, ak vieš, aký typ auta vyrábajú.“
Tipovanie je ľahšia práca, preto sa v ňom píše ľahšie, čiže mäkké i.
A je to ľahšie ako vyrábať nový model, to je už tvrdá robota, preto typ s ypsilonom.

 

4.Pravopis slov vír/výr

Spomínate si ešte zo školy, ako nám vtĺkali do hlavy tieto dve slová? Mnohí si ani po rokoch nedokážu presne určiť, ktoré je s mäkkým i a ktoré s tvrdým y. Skúsme to takto:
Výr je sova. Keby ste ju stisli prstami, pocítili by ste tvrdé kosti, preto píšeme ypsilon.
Vír s mäkkým i je zasa vodná krútňava, krúživý pohyb. Nemôžete ho stisnúť, aby ste cítili niečo tvrdé, preto dáme mäkké i.
Takže napíšeme „Stiahol ho vodný vír.“ a „V prírodovednom múzeu majú viac druhov výrov.“

 

5.Pravopis dvojice slov dobyť/dobiť

Tvar s tvrdým y sa používa len vo význame získať (moc), ovládnuť, zmocniť sa. Preto môžeme povedať, že „Vojaci dobyli mesto.“ (získali ho, zmocnili sa ho). Alebo „Spod zeme  dobývame uhlie.“ (získavame ho).

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sloveso dobiť má významy:
„prestať biť (hodiny dobili)“;
ako expresívne slovo „veľmi zbiť (dobili ho na nepoznanie)“;
„bitím usmrtiť (vlka dobili lopatami)“;
„nabíjaním doplniť, napr. elektrickú energiu (dobiť akumulátorovú batériu, dobiť zbraň)“.
Čiže skrátene – dobiť a dobíjať používame s mäkkým i pre všetky ostatné významy, okrem získať/zmocniť sa.
Napríklad „Musím si dobiť batériu.“ Alebo „Dobití dlhým pochodom si museli ľahnúť.“

školské prázdninyPrečítajte si aj
Školské prázdniny. Sviatky. Pamätné dni.

6.Písanie i/y v zámenách takýto, akýsi, ktorýsi

Zapamätajte si, že koncovky „to“ a „si“ sú len akési prídavky, ktoré v duchu odstránite. Ostane vám taký, aký a ktorý. Tie sa skloňujú podľa vzoru pekný, takže dáte ich do potrebného pádu a čísla, a potom opäť pripojíte koncovku.
Príklad: „Prišli akísi chlapci.“ – akí chlapci je s mäkkým i, keďže podľa vzoru pekní je to v množnom čísle s mäkkým i. Preto akí(si) chlapci.
Alebo „Ktorýmsi z nich som dal obálku.“ – keďže povieme pekným chlapcom, tak aj ktorým chlapcom a potom už len doplníme koncovku si a máme: ktorýmsi chlapcom.
Rovnako píšeme „takíto skvelí plavci“ (takí plavci, množné číslo, mäkké i a len pridáme koncovku „to“) alebo „takíto ľudia“, čo je často zle písané ako takýto ľudia, keďže máme snahu písať po k tvrdé y.
Tiež píšeme akýsi človek/akísi ľudia; ktorýkoľvek chlap/ktoríkoľvek chlapi.

 

7.Písanie i/y v číslovkách

A ešte jedna finta pri písaní tvrdého y a mäkkého i. Často robíme chyby v číslovkách, ale ako radí Viera Spišáková v knihe Pravopisné finty, „ak sa vo vete po číslovke, označujúcej roky, nachádza slovo storočia, vždy napíšte ypsilon.“
Napríklad „Začal písať v dvadsiatych rokoch minulého storočia.“ Alebo „Jeho tvorba spadá do tridsiatych rokov 15.storočia.“

Keď povieme, že „Školu skončil v sedemnástich rokoch.“, nenachádza sa tam storočia, preto automaticky napíšeme mäkké i. To isté pri vete „Pracoval od svojich dvadsiatich rokov.“ (nenachádza sa storočia, preto mäkké i.)

Podľa Jazykovej poradne je dôležité povedať si, či ide o radovú (označuje poradie) alebo základnú číslovku.
Radová číslovka je s ypsilonom: „Na oslave tridsiatych narodenín.“ – sú v poradí tridsiate, preto ypsilon.
Základná číslovka tridsiatich označuje počet, čiže „Dožil sa tridsiatich rokov.“ – má 30 rokov.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.