Smolenický kras. Objavte prírodné i historické zaujímavosti Malých Karpát

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Smolenický kras v Malých Karpatoch ponúka množstvo prírodných a historických zaujímavostí. Nájdeme tu jaskyňu Driny, dolinu Hlboča či významnú archeologickú lokalitu Molpír, ktorá sa nachádza na vŕšku oproti Smolenickému zámku.
Okolie ponúka veľa možností trávenia voľného času. Je tu sieť turistických a náučných chodníkov, ktoré nie sú náročné a dajú sa aj kombinovať. Príjemné prechádzky lesom, krásna fauna a flóra, vyhliadkové miesta… Vyberte sa niektorý víkend aspoň na malú prechádzku a toto miesto si zamilujete. A možno začnete lepšie spoznávať.

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska, ktorý je s nami už neuveriteľných 100 rokov, sme pre vás pripravili základné zastávky, ktoré by ste si mohli pozrieť a navštíviť. Ukážeme vám aj dobré trasy a zaujímavosti, ktoré si všímať. Či už idete s priateľmi alebo ako rodinka, nie je to nič náročné a vždy je čo zažiť. Smolenický kras je síce malé krasové územie, no ponúka toho veľa.

Malé Karpaty
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola vyhlásená v roku 1976 v troch izolovaných areáloch na väčšine územia jadrového pohoria Malé Karpaty medzi Devínom a Novým Mestom nad Váhom na juhozápadnom Slovensku. Horské územie tvoria najmä žuly, vápence, kremence, fylity a amfibolity. Nachádza sa tu osem krasových oblastí s približne 300 jaskyňami, z ktorých je jediná sprístupnená so sprievodcom (Driny) a dve neveľké (Deravá skala a Veľká pec) sú verejnosti voľne prístupné.

Podstatnú časť pokrývajú listnaté lesy s bukom, dubom či hrabom. Najvyššie časti sú turisticky veľmi atraktívne a frekventované. V oblasti leží takmer 20 rôzne veľkých území európskeho významu, ako sú najrozsiahlejšie Devínske Karpaty, Homoľské Karpaty, Kuchynská hornatina a Biele hory.

Smolenický zámok

 

Náučný chodník Smolenický kras

Náučný chodník, ktorý vedie Smolenickým krasom, môže mať dve nástupné miesta: obec Smolenice alebo blízke rekreačné stredisko Jahodník.
My sa za poznávaním tohto územia vyberieme z Jahodníka, kde stojí úvodný panel Náučného chodníka Smolenický kras. Vedie po žltej a modrej značke turistického chodníka na lúku Vlčiareň a z nej do doliny Hlboča. Jednotlivé informačné panely nás oboznámia s geologicko-geomorfologickými zaujímavosťami Smolenického krasu, rastlinstvom a živočíšstvom tejto krasovej oblasti a taktiež s históriou lesného hospodárstva, práce v lesoch a lesných železníc. Na trase náučného chodníka nájdeme 8 informačných tabúľ.

Z rekreačného strediska sa vydáme severným smerom sledujúc žltú turistickú značku. Onedlho sa ocitneme v Smolenickom krase s rozlohou 7 km2. Vyskytujú sa v ňom viaceré podzemné a povrchové krasové javy (škrapy, krasové jamy, komíny, ponory, vyvieračky, jaskyne a i.). Náučný chodník nás privedie až ku vchodu do jaskyne Driny, kde možno obdivovať podzemné krásy.

 

Jaskyňa Driny

jaskyňa Driny Smolenický krasJaskyňa Driny vznikla v tektonicky porušených druhohorných slienitých vápencoch vrchu Driny. Je to jediná objavená jaskyňa puklinového typu na Slovensku s bohatou sintrovou výzdobou a rozmanitými krasovými útvarmi, ktoré pripomínajú napr. tortu či slonie uši. Jaskyňu objavili v roku 1929 a verejnosti ju sprístupnili o šesť rokov neskôr. Má dĺžku 680 m, sprístupnený úsek meria 410 m a vchod je v nadmorskej výške 399 m. Je otvorená od 1. apríla do 31. októbra. Jaskyňu obývajú kolónie netopierov a pre výborné klimatické pomery sa využíva aj na speleoterapiu.

Prehliadka jaskyne s úzkymi puklinovými chodbami a so sieňovými priestormi s bohatou sintrovou výplňou trvá približne pol hodinu. Bližšie informácie o jaskyni Driny nám ponúka aj krátky Náučný chodník k Jaskyni Driny. Po úzkom chodníčku môžeme vystúpiť na vrchol Drín (434 m), kde sa nachádza závrtový 36 m hlboký komín, cez ktorý jaskyňu objavili. Okolo sú škrapy, ktoré vznikli rozpúšťaním vápenca zrážkovou vodou.

 

Dolina Hlboča

vodopád Padlá voda Smolenický krasPo prehliadke jaskyne sa vrátime na žltú turistickú značku. Okrajom Národnej prírodnej rezervácie Hlboča sa po mierne klesajúcej lesnej ceste pohodlne dostaneme na lúku Vlčiareň, kde si môžeme oddýchnuť. Pôvodné pramene, ktoré tiekli do doliny Hlboča, tu už začiatkom 20. storočia zachytili ako zdroje pitnej vody. Lúka je v súčasnosti aj významným turistickým rázcestím s výhľadom na blízke Čelo, Záruby a Havranicu.

Od smerovníka na lúke pokračujeme po modrej turistickej značke a náučnom chodníku do doliny Hlboča. Okolo umelo rozšírenej skalnej dutiny s oltárom so sochou Panny Márie a popri vodopáde Padlá voda zídeme hlbokou skalnatou dolinou k Vrtichovmu lomu na okraji obce Smolenice, kde sa končí náučný chodník.

„V Lurdskej jaskyni nás iste zaujmú tvoriace sa zúbkovité sintre, typické aj pre výzdobu jaskyne Driny. Lesná cesta nadväzuje na bočnú ulicu, ktorá neskôr ústi na hlavnú cestnú komunikáciu,“ radí Daniel Kollár v časopise Krásy Slovenska.

Hlboča
Hlboča je najtypickejšia povrchová krasová forma Smolenického krasu. Rovnomenná dolina je národnou prírodnou rezerváciou s výmerou 123 ha. Porasty tvoria lesné spoločenstvá s pestrým druhovým zastúpením rastlín a živočíchov a výskytom viacerých chránených druhov.
V doline Hlboča sa nachádza jediný vodopád v Malých Karpatoch nazvaný Padlá voda. Vytvoril sa na 9 m vysokom skalnom stupni a vyskytuje sa len v čase väčšej vody.

Smolenický zámokPrečítajte si tiež
Od hradu k hradu. Smolenický zámok a Ostrý Kameň.

 

Archeologická lokalita Molpír

Neďaleko Smolenického zámku nájdete významnú archeologickú lokalitu Molpír na rovnomennej malej vyvýšenine. Keď idete od kostola po náučnom chodníku hore na lúku a po vykladanom chodníku, prídete k jednotlivým náučným tabuliam.

Neskôr objavíte tretie nádvorie hradiska, ktoré bolo najviac osídlené. V minulosti malo väčšiu rozlohu ako desať futbalových ihrísk. Obydlia mali aj svoje ohniská alebo pece a popri stenách keramické zásobníky na obilie. Nachádzalo sa tu aj kultové miesto, ktoré slúžilo širšej pospolitosti.

Areál hradiska je rozdelený na tri nádvoria, na ktoré umiestnili niekoľko informačných panelov, ktoré poskytujú poznatky o prvom a druhom nádvorí hradiska, o každodennom živote obyvateľov hradiska a typoch obydlia vtedajšieho hradiska. Tie nám ilustrujú aj repliky dvoch postavených domčekov.

A propos, v Smoleniciach môžete navštíviť aj múzeum Molpír. Nájdete tam archeologické artefakty z hradiska, pamätnú izbu Štefana Baniča, vynálezcu padáka, či vzácne knihy zo 17. storočia.

Hlboca v Smolenickom krase

Text: Daniel Kollár
Foto: Marcel Krajčo, Viera Poláková, archív Trnavského samosprávneho kraja
V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska.
Predplaťte si časopis TU.

Krásy Slovenska časopis


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.