Ako škodí ortorexia, čiže posadnutosť zdravou výživou?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dlhé roky počúvame o anorektičkách, bulimičkách, no lekári varujú, že výrazne stúpa počet ortorektičiek. Ľudia majú o výžive veľmi mnoho nesprávnych informácií, čo potvrdzuje pre LepšíDeň.sk aj doktorka Alžbeta Béderová, vedúca OPZ a Poradne zdravia. Ortorexia, čiže posadnutosť zdravou výživou je pritom na vzostupe, dokonca sa miestami podsúva ako ten správny a jediný životný štýl. Aj tento spôsob života sa však dá uchopiť z nesprávneho konca, mnohí to preháňajú a skôr si škodia, akoby pomáhali svojmu telu.

Poruchy v stravovaní – hlavne anorexia a bulímia – sú diagnostikované prevažne u žien, ale prejavy ortorexie sú v poslednom období čoraz častejšie  pozorované aj u mužov. Spolu s odborníčkou vám popíšeme nielen ortorexiu, ale aj základné symptómy a riziká bulímie, anorexie, či hyponátremie.
Viac o alkorexii si môžete prečítať v tomto našom článku.

 

Ako sa prejavuje ortorexia?

Ortorexia nervosa je chorobná posadnutosť zdravým stravovaním.  Pre ortorektikov je téma zdravej výživy na prvom mieste. „Argumenty, že si môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy rezolútne odmietajú. Jedálny lístok a stravovací režim si precízne plánuje aj niekoľko dní vopred. Chuť je nepodstatná, jedlo vnímajú ako  produkt s matematicky presnými hodnotami – energie, živín, ale aj škodlivých látok,“ popisuje ortorexiu MUDr. A.Béderová.

Ortorektici sa vzdávajú potravín umelo hnojených, geneticky upravených, potravín s prídavnými či stabilizujúcimi látkami…. Počet „vhodných“ potravín však zužujú natoľko, že  im už zostáva iba ovocie a zelenina, resp. biopotraviny. „Poznám ľudí, ktorých strava už pozostáva doslova iba z niekoľkých druhov potravín – všetko ostatné v nich vyvoláva strach, ale sami si s tým nedokážu poradiť,“ dodáva doktor Igor BukovskýAmbulancie klinickej výživy.
Ortorektici sú v podstate ľahostajní k svojej hmotnosti, záleží im len na tom, aby jedli zdravé jedlo a táto posadnutosť ich často dostáva aj do sociálnej izolácie.

Riziká ortorexie

Stupňujúca sa forma ortorexie môže významne ohroziť zdravotný stav. Obmedzený výber potravín je príčinou že časom začnú chýbať viaceré ochranné a stavebné živiny a to vedie až k anorexii.
Liečba je podobná ako u bulímie a anorexie. Predovšetkým je to psychoterapia a trpezlivé vysvetľovanie podstaty zdravej výživy.

ortorexia chorobná posadnutosť zdravou stravou

 

Hyponátremia

Možno ste toto slovo ešte nepočuli. Hyponátremia je však čoraz častejšia. Ide o nízku hladinu sodíka v krvi, ktorá je spôsobená pitím nadmerného množstva vody v krátkom časovom úseku.

Sú známe prípady „otravy vodou“, keď pri nezmyselnej súťaži o vypitie čo najväčšieho množstva vody v priebehu hodiny došlo následne k edému mozgu, zlyhaniu životných funkcií a k úmrtiu.
Voda má totiž pri nízkych hladinách sodíka tendenciu preniknúť do buniek a tie sa zväčšujú. Ak k tomu dochádza, v mozgu vzniká mozgový edém. Tým, že mozog v lebke nemá priestor pre expanziu, tlak vo vnútri lebky sa zvyšuje, dochádza k poškodeniu mozgu až smrti.

Ako si ustrážiť pitný režim?

Prvé príznaky hyperhydratácie a hyponátremie sú zvracanie, slabosť, nezreteľná reč,  dezorientácia, svalové kŕče, strata vedomia.  „K hyponátremii môže dôjsť aj pri nadmernom potení, pri športových výkonoch a pod. ak stratu tekutín nahradzujeme len vodou. Potením sa totiž  strácajú aj elektrolyty a tie musíme primerane nahradiť,“ upozorňuje doktorka Béderová.
Človek s normálnou pracovnou činnosťou a v štandardných klimatických podmienkach denne stráca asi 2 – 2,5 litra vody, z toho 0,5 litra dýchaním, 0,5 litra potením a 1,5 litra močom a stolicou. Potením sa spolu s vodou stráca hlavne sodík, močom  prevažné draslík.

To či pijeme dostatok tekutín môžeme kontrolovať podľa farby moču,  ktorý má byť svetložltý a bez zápachu. Tmavý , koncentrovaný moč svedčí o dehydratácii a príliš svetlý o hyperhydratácii.
Zápach moču je skôr viazaný na niektoré skonzumované potraviny, alebo čo je už vážnejší prípad na niektoré ochorenia. Vtedy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, dodáva skúsená lekárka.

hyponátremia

 

Anorexia

Anorexia nervosa je psychogénna porucha postoja k jedlu, jeho zásadné odmietanie. Výsledkom je dlhodobá telesná i duševná invalidita, ktorá často končí až smrťou. Postihuje dospievajúce dievčatá a mladé ženy medzi 13-25 rokom, často z rodín s vysokým ekonomickým a sociálnym štandardom.
„V poslednom období sa u čoraz mladších dievčat, takmer detí, významne uplatňuje negatívny vplyv množstva súťaží krás, filmu či televízie, ktoré nie formujú, ale deformujú názory mládeže na ideál krásy a na veku primeraný, optimálny spôsob výživy a životosprávy,“ myslí si A.Béderová, ktorá s rôznymi poruchami stravovania prichádza do kontaktu v Poradni zdravia.

Príznaky a následky

Pri rozvinutom ochorení telesná hmotnosť neraz klesne až pod 25 kg, ale dievčatá majú napriek tomu permanentný strach z obezity a subjektívny pocit, že nie sú dostatočne štíhle. Stravujú sa zle, vynechávajú hlavné jedlá, uprednostňujú nízkoenergetické, nízkotukové potraviny. Konzumujú nanajvýš len ovocie či zeleninu. Paradoxne však sa nadmerne zaujímajú o potraviny a varenie.
Nedostatočný príjem stravy navyše kombinujú s vynúteným zvracaním či užívaním preháňadiel a diuretík, čím dochádza k nadmerným stratám nielen tekutín, tráviacich štiav, ale aj mnohých elektrolytov, hlavne draslíka. To často vedie ku kŕčovitým stavom a celkovému rozvratu vnútorného prostredia.

Ochorenie má aj mnohé ďalšie komplikácie. Pomerne skoro sa dostavia poruchy menštruačného cyklu končiace amenoreou, čiže  úplnou stratou menštruácie.
Častá býva zápcha, pretože príjem stravy je nedostatočný a nepravidelný.
Organizmus je dehydrovaný,  krvný tlak je nízky, činnosť srdca je spomalená, časté sú preto závrate, až kolapsy.

Liečba anorexie

Liečba je podľa MUDr. Alžbety Béderovej veľmi zložitá, zdĺhavá a žiaľ pri rozvinutých prípadoch len minimálne úspešná. Je to kombinácia psychiatrickej liečby a komplexnej realimentácie. Ak nepomáha ambulantná terapia, potrebná je hospitalizácia.

Z preventívneho dôvodu je mimoriadne dôležité ochorenie podchytiť už pri prvých prejavoch a nepodceňovať opakované hladovky a výrazný pokles hmotnosti dieťaťa. Dôležitú úlohu zohráva rodina, ale len vtedy, ak má postihnuté dieťa k rodičom dobrý vzťah a dôveru.
V prípade negatívneho vplyvu rodinného prostredia je potrebné odlúčenie pacienta z tohto prostredia, minimálne na dobu absolútneho vyliečenia. V takomto prípade by sa však aj rodičia mali zamyslieť, či nespravili chyby vo výchove, či nemali preexponované a nesplniteľné požiadavky na svoje dieťa.

anorexia

 

Bulímia

Bulímia je podobne ako anorexia psychogénna porucha prijímania stravy. Väčšinou sú opäť postihnuté ženy vo veku 15-30 rokov, ktoré majú neodôvodnený a neprimeraný strach z obezity a trvale, až chorobne sledujú svoju hmotnosť. Ich pôvodná hmotnosť bola zväčša normálna, ale ony často subjektívne pociťujú nadmerný sklon k priberaniu. Mnohé aj boli v minulosti obézne, úspešne držali redukčnú diétu, avšak pomerne rýchlo opäť pribrali.

Za tento stav trpia neprimeraným pocitom viny, znova chudnú, skúšajú nové diéty, takže sa striedajú fázy redukcie a priberania, čím sa bludný kruh uzatvára. Na rozdiel od anorektičiek sa im však často nedarí prísne kontrolovať svoj energetický príjem a pravidelne sa dostavuje obdobie enormnej žravosti.

Príjem stravy je vtedy nekontrolovateľný, popisovaný ako tzv. orgie. Následne sa dostavia výčitky svedomia a pacientka si vedome vyvolá zvracanie, ktoré doplní laxatívami a diuretikami, čiže preháňadlami a liekmi na odvodnenie.
Snažia sa často o intenzívny fyzický výkon, aby zabránili  vzostupu hmotnosti. Všetky tieto reakcie a chovanie  však zapierajú,  pocit choroby nemajú, takže odmietajú návštevu lekára.

Dôvody a liečba bulímie

bulímia chudnutie diéta„Aj pri tomto ochorení je v rodinnej anamnéze postihnutých žien popisované nestabilné, konfliktné a citovo chudobné prostredie. Pacientky sú často impulzívne, majú problémy vyjadriť svoje pocity a ventilovať ich, sú často frustrované, trpia pocitom strachu a zlyhania. Vydaté pacientky  vo vlastnej rodine nenachádzajú naplnenie svojich predstáv, manželské spolužitie je zväčša narušené,“ vysvetľuje MUDr. Alžbeta Béderová z Poradne zdravia.

Komplikácie pri bulímii sú podľa nej vyvolané hlavne užívaním laxatív a diuretík. Hnačkami  a nadmerným odvodnením organizmu  sa dostaví podobne ako pri anorexii strata elektrolytov, hlavne draslíka, čo sa prejaví pocitom slabosti a kŕčovitými stavmi. Pri opakovanom zvracaní  spôsobuje žalúdočná šťava zápal pažeráku a defekty na zubnej sklovine.

Liečba bulímie je podobná ako pri anorexii, psychoterapia a úprava spôsobu stravovania. Psychoterapia pomôže pacientkam zvládnuť životné situácie a primerane na ne reagovať. Diétny režim je vhodné upraviť na tri jedlá denne.

 


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.