Stratili mi alebo poškodili batožinu. Čo mám robiť?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Či už sa vraciate z dovolenky, zo služobnej cesty, z predĺženého víkendu niekde kúsok za hranicami, nie je nič príjemné, keď vám letecká spoločnosť poškodí batožinu. Alebo nebodaj stratí. Mnohí to už zažili a možno vám občas počas čakania pri páse na svoj kufor napadne: príde mi batožina v poriadku? Nebude zasa poškodená? A príde vôbec?
Odlomené koliesko, prasknutý kufor alebo podtrhnutá pracka nie je už skoro nič ojedinelé. Ako postupovať v takom prípade, keď vám v lietadle poškodili batožinu? Alebo vám ju stratili? Na čo máte pri reklamácii nárok?
Nižšie poradíme, ako postupovať pri strate alebo poškodení. Koľko vám môžu zaplatiť. Pridáme 7 užitočných tipov a vzorový formulár pre náhradu škody.

Podrobne a jasne pre všetky druhy dopravy upravuje túto problematiku zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pričom ako vyplýva z ust. § 763 ods. 1 Občianskeho zákonníka, aké práva má cestujúci voči dopravcovi určujú pri pravidelnej preprave prepravné poriadky.

 

Poškodili batožinu – čo teraz?

Hneď ako si vyzdvihnete z posuvného pásu svoju batožinu, skontrolujte si ju. Zámok, popruhy, švy. Ak si všimnete zničené, poškodené alebo výrazne znečistené miesto, nasmerujte svoje kroky na oddelenie reklamácie batožín. Vždy ho nájdete v príletovej hale, kde pracovníkovi ukážte poškodené miesta a spoločne vyplňte protokol, resp. reklamačný formulár.  Jeho súčasťou bývajú informácie o batožine, ako je vek kufru, jeho cena pri kúpe ap.
Ak vám chýbajú v batožine veci, spíšte ich zoznam do formulára. Ten má svoje identifikačné číslo. Mali by ste dostať kópiu, pre istotu si napíšte aj to číslo.

Reklamačné oddelenie
Reklamačné oddelenie je často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office.
Spíšete tam tlačivo PIR – Property Irregularity Report.
Údaje z tlačiva zadá pracovník do celosvetového vyhľadávacieho programu World Tracer. V ňom sa porovnávajú chýbajúce batožiny s batožinami, ktoré boli na letiskách vo svete nájdené bez majiteľa. Ak dôjde ku zhode, takúto batožinu následne doručia na letisko, ktoré je najbližšie k adrese doručenia.

Pri poškodení batožiny sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pre opravu batožiny. Ak je to možné, radšej to urobia, ako by mali preplatiť sumu, alebo vymeniť za nové.
Výnimkou sú najčastejšie dve situácie: buď ide o kozmetické znehodnotenie hodnotnej batožiny, ktorá môže slúžiť ako symbol prestíže, vkusu ap. Alebo keď ide naopak o veľmi lacný kufor, pri ktorom by oprava vyšla drahšie ako kúpa nového.
V prípade kúpy novej batožiny vám aerolinka sama vyberie – podľa veľkosti toho pôvodného, značky, počtu koliesok, nosnosti, materiálu ap. Nemusí ísť o rovnakú batožinu.

stratili či poškodili batožinu? poradíme

 

Stratili mi batožinu – čo teraz?

Ak z pásu nevyjde vaša batožina ani po dlhých desiatkach minút, všetci už dostali svoje kufre a vy ste zostali poslední, obráťte sa na reklamačné oddelenie. Rovnako ako pri poškodení, vypíšte reklamačný formulár.
Pozor, letecká spoločnosť si vo väčšine prípadov vyhradí čas 24 hodín na nájdenie batožiny bez kompenzácie. Ak ju nájdu, musia ju doručiť na vami zadanú adresu, niektoré len na najbližšie letisko, kde si ju musíte vyzdvihnúť.
Ak vám letecká spoločnosť batožinu nenájde, alebo uzná jej výrazné poškodenie, musí vám uhradiť adekvátnu sumu.

Keď zistím škodu až doma?

Nie všetky chyby zbadáte na letisku, možno si ich všimnete až doma. Alebo zistíte, že vám chýbajú v batožine niektoré veci. Nezúfajte a nepanikárte. Zo zákona máte nárok vzniesť požiadavku voči leteckej spoločnosti písomne do siedmich dní od doručenia batožiny alebo príletu.

 

Koľko mi zaplatia?

V prípade straty batožiny sa výška náhrady líši v závislosti od leteckej spoločnosti. Zaujímavé je tiež, že záleží aj na tom, či máte v cieľovej destinácii trvalý pobyt.
Ak nie, väčšinou vám dajú iba tzv. balíček prvej pomoci s hygienickými potrebami. Niektoré spoločnosti poskytnú cestujúcemu aj určitú hotovosť, ktorá sa pohybuje okolo 100 eur. Niektoré letecké spoločnosti tiež preplácajú veci zakúpené do času navrátenia stratenej batožiny na základe predložených pokladničných bločkov.

Ak vám aerolinka nenávratne poškodila alebo stratila batožinu, máte nárok na finančnú kompenzáciu, a to až do výšky 1220 eur. Musíte však splniť aspoň jednu z nasledujúcich troch podmienok:

  • ide o let v rámci EÚ, ktorý zabezpečuje letecká spoločnosť registrovaná v EÚ alebo mimo EÚ
  • ide o let, ktorý smeruje do EÚ a zabezpečuje ho letecká spoločnosť registrovaná v EÚ
  • ide o let, ktorý smeruje z EÚ a zabezpečuje ho letecká spoločnosť registrovaná v EÚ alebo mimo EÚ

stratili či poškodili batožinu? poradíme

 

7 užitočných tipov

Strata alebo poškodenie batožiny je vždy nepríjemná záležitosť – nič na tom nezmení ani neskoršia kompenzácia. Preto vždy myslite na jej zabezpečenie.

ikona lietadlo1. Vždy majte svoju batožinu čo najpresnejšie označenú štítkom: meno, adresa, e-mail, mobil. Veľakrát je práve toto označenie hlavným zdrojom informácií o batožine nájdenej bez majiteľa. Takže batožinový štítok nie je prežitok, vždy si ho dávajte na batožinu.

ikona lietadlo2. Ak je to možné, vyhýbajte sa letom s krátkym prestupovým časom. Pri nich je väčšia pravdepodobnosť, že sa batožina stratí alebo zničí pri rýchlom prekladaní do druhého lietadla.

ikona lietadlo3. Kúpte si kvalitný kufor. Najmenej sú podľa štatistík reklamované látkové kufre. Neváhajte si kufor zabaliť aj do priesvitnej fólie.

ikona lietadlo4. Máte na batožine veľa zipsov, strapcov, vreciek, popruhov a úchytov? Nuž, je veľká šanca, že sa niekde pri preprave a prekladaní zachytia, odtrhnú, odlomia.

ikona lietadlo5. Balíte si do podpalubnej batožiny aj rôzne cennosti a krehké veci ako sú šperky, fotoaparát, dokonca peniaze ap.? Chyba. Dajte si ich radšej do príručnej batožiny. Vždy si spomeňte na to, že väčšina leteckých spoločností za cenné predmety v zapísanej batožine neručí.

ikona lietadlo6. Pamätajte na 7 dní. Toto číslo je dôležité pri strate alebo poškodení batožiny. Je to lehota, do ktorej  musíte nahlásiť dané poškodenie/stratu. Ideálne priamo na letisku.

ikona lietadlo7. Odporúčanie scestovaných: označte si svoju batožinu niečím viditeľným, jedinečným, krikľavým. Môže to byť stužka, nálepka ap. Lepšie sa tak vaša batožina identifikuje v záplave kufrov a ruksakov. Pri strate batožiny to uveďte aj do formulára PIR.

cestovná nevoľnosťPrečítajte si tiež
Cestovná nevoľnosť. Tipy, ako sa jej vyhnúť alebo zbaviť.

 

ikona receptŽiadosť o náhradu škody – vzorový formulár

Moje meno
Moja adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto)
Môj telefón
Môj e-mail

Názov leteckej spoločnosti
Adresa leteckej spoločnosti (mesto, psč, ulica – sídlo nájdete na zmluve či letenke)

V ………….         dňa ………….

 

Vec: Uplatnenie zodpovednosti za škodu na prepravovanej batožine

Vážený …………,
dňa ……..……. som cestoval so svojou batožinou na trase XX – YY, číslo letu……
Vzhľadom na to, že kufor nedorazil na letisko spolu so mnou, podal som písomnú reklamáciu a dopravca mi vystavil protokol o nedoručenej batožine. Môj kufor priletel do Prahy až teraz, t.j. o dva dni neskôr (kvôli zlému preloženiu), ale úplne zničený.
Žiadam preto o uhradenie ceny kufra vo výške ……, pričom doklad o kúpe kufra prikladám v kópii v prílohe. Náhradu za škodu a ťažkosti, ktoré mi vznikli omeškaním príchodu batožiny, v tejto súvislosti neuplatňujem.
Uvedenú sumu zašlite, prosím, najneskôr do…….. v prospech môjho bežného účtu č. ………..
Prikladám aj poškodenej batožiny.

Ďakujem.
S pozdravom …………… (vlastnoručný podpis)

Prílohy:

Protokol o nedoručenej batožine (kópia)
Letenka (kópia)
Batožinový lístok (kópia)
Kópia dokladu o odovzdaní batožiny cestujúcemu zo dňa …………. (kópia)
Doklad o kúpe kufra
Fotografia poškodeného kufra

 


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.