Ako rozpoznať klamára podľa gest, mimiky, či podľa jeho slov?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podľa odborníkov dokážeme všetci čítať makromimiku, teda pohyby tváre, ktoré môžu trvať až štyri sekundy. A na základe toho by sme mali vedieť odhadnúť aj to, kto klame a zavádza. Niekedy však neviem, ako si presne ten drobný pohyb vysvetliť, ako ho dešifrovať. Prípadne sa nesústredíme alebo nemáme také skúsené oko. Dá sa to však naučiť a existujú signály, ako rozpoznať klamára.

Typické sú prípady, keď hovoria jedno, ale cítia druhé. Od toho treba vychádzať a pozorne počúvať. Určite ste už počuli, že pri klamaní si podvedome prekrývame ústa alebo tvár. Menej skúsení klamári sú nervózni a to sa prejavuje jemnou triaškou, trením rúk, neistým pohľadom, ktorý kmitá sem a tam.

Ako rozpoznať klamára?

Psychológ Paul Ekman tvrdí, že naučiť sa jeho techniku rozpoznávania klamárov je možné v priebehu tridsiatich dvoch hodín. Ak ale nemáte toľko času 😊, existujú ale princípy, ktoré vám vedia veľa napovedať.

V prvom rade hľadajte nesúlad medzi tým, čo ľudia hovoria a čo dávajú najavo ich výrazy tváre. Ak vás napríklad niekto slovami o niečom ubezpečuje a niečo vám sľubuje, môžu ho zradiť náhle prejavy strachu a odhaliť jeho skutočný postoj.

„Ďalší typický indikátor toho, že vám niekto klame, je, že jemne pokrčí plecami, zatiaľ čo vás oduševnene presviedča, že hovorí pravdu. Škrabanie sa na nose, pokyvovanie hlavou zo strany na stranu, vyhýbanie sa očnému kontaktu, neistota v reči a vôbec ošívanie sa vo všeobecnosti tiež napovedajú, že vnútorná realita daného človeka sa nie celkom zhoduje s tou vonkajšou, teda že možno klame,“ potvrdzuje expert na sociálnu komunikáciu Patrick King, ktorému vyšla aj v slovenčine kniha Nauč sa čítať v ľuďoch ako v knihách. Perfektne v nej popisuje, ako analyzovať a predvídať emócie, myšlienky, zámery a správanie. Venuje sa gestám, mimike, aj tomu, čo a ako hovoríme.

nauc-sa-citat-v-ludoch-kniha

Čo si všímať na tom druhom?

Mimochodom, vyššie popísané jednoduché tipy ako rozpoznať klamára platia zväčša pre slabých a zriedkavých klamárov. Výskum nepotvrdil významné prepojenie medzi rečou tela, výrazmi tváre a nečestnými úmyslami, najmä u šikovných klamárov. Žiadne gesto samo osebe totiž nemôže niečo znamenať.

Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že by ste si mali všímať nasledujúce vzorce správania celého tela:

  • gestá prekrížených končatín, uzatvorenie sa pred druhými alebo stránenie sa ich – môžu značiť ostražitosť, podozrenie alebo nesmelosť
  • roztvorené, prístupné a otvorené gestá – znamenajú priateľskosť, pohodu, dôveru, uvoľnenosť
  • gestá smerujúce vpred, ostré, zacielené – môžu prezrádzať dominantnosť, presvedčivosť, snahu ovládať druhých
  • upravovanie sa, dotýkanie sa a hladenie – poukazujú na ľúbostný zámer
  • nápadné, prudké gestá značnej sily a hlučnosť – signalizujú energickosť, hnev, niekedy strach
  • opakovanie sa, vyjadrenie súhlasu, zrkadlenie – prejavy rešpektu, priateľskosti, obdivu a podradenosti.

ako nás klamúPrečítajte si tiež
Techniky, ako nás klamú, zavádzajú a podvádzajú.
Argumentačné fauly.

Pri podozrení, že ten druhý klame, zvýšte pozornosť pri nezvyčajne dlhých a detailne opísaných príbehoch. Klamári zámerne používajú viac slov a môžu dokonca aj rýchlejšie rozprávať.
Vyčkávajte. Odhalenie podvodu môže chvíľu trvať. Čím dlhšie však ten druhý rozpráva, tým je väčšia šanca, že sa pomýli alebo sa vo svojom príbehu zamotá.
Všímajte si hlavne nezrovnalosti, ako sú nadbytočné podrobnosti, emočné prejavy, ktoré sa k danému príbehu nehodia, alebo náhle zmeny v spôsobe rozprávania. Pokiaľ človek melie jedna radosť a potom z ničoho nič stíchne a zvážnie, keď sa ho niečo opýtate, už to je dozaista samo osebe veľmi výpovedné.

Ako odhaliť klamára podľa slov?

Klamári sa prezradia nielen rečou svojho tela, ale v skutočnosti aj slovami, ktoré používajú. Viac rozprávajú (platí staré známe: „Ten, kto kričí najhlasnejšie…“) a požívajú aj viac zmyslových slov (teda takých, ktoré súvisia s pozeraním sa, dotýkaním a podobne).
Zároveň používajú menej osobných zámen – možno sa podvedome dištancujú alebo rafinovane obviňujú druhých.

Ktorýkoľvek politik, motivačný rečník či odborník na marketing vám povie, že vhodný výber slov je naozaj mimoriadne dôležitý. Klamári sa prezradia napríklad tým, že v snahe vyrozprávať spletitý príbeh zvolia podozrivo dlhé vysvetlenia, z čoho vyplýva, že si ich pravdepodobne vymýšľajú.
Klamári v zásade preferujú príbehy, ktoré sa dajú ľahko zapamätať a podať ďalej. Vyhýbajú sa príčinným súvislostiam (napríklad: „X urobil to a to kvôli Y, čo spôsobilo, že Z urobil…“), keďže tie sa pamätajú omnoho ťažšie než jednoduché, na seba nadväzujúce udalosti.

„Všímajte si aj to, ako vám ľudia podávajú informácie vo všeobecnosti. Klamári zvyčajne vychrlia dopodrobna všetko naraz, no pokiaľ sa ich niečo spýtate, nevedia povedať nič navyše. Koniec koncov, v hlave si svoj prejav vopred pripravili, no nenacvičili si odpovede na nepredvídateľné otázky. Pravdovravní ľudia, naopak, nevyrozprávajú všetko naraz, no bez problémov odpovedia na ďalšie otázky,“ dodáva Patrick King vo svojej knihe Nauč sa čítať v ľuďoch ako v knihách.

 

Foto: LepšíDeň.sk, Freepik.com


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.