Tu získajú vaše deti vzťah k prírode. Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne Sady

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Príroda alebo mesto? Určite si mnohí z vás vyberú prírodu. Či už je to prebúdzajúca sa jar, príjemný tieň v horúcich letných dňoch, pestrofarebná jeseň, alebo krásne čistá, zasnežená zimná príroda. V prírode dokážeme načerpať sily, energiu, zbaviť sa stresu aj napätia. A je dobré, ak k tomu vedieme aj deti. Aby si vážili a cenili prírodu. Aby ju objavovali, spoznávali a chránili. Aby si už odmalička budovali vzťah k prírode.

Skvelou správou je, že aj na Slovensku začalo nedávno fungovať zariadenie, kde približuje najmä deťom spôsob života v harmónii s prírodou. Čoraz viac sa totiž dostáva do popredia záujmu životný štýl, ktorý prispieva k ochrane prírody a nenarúša už aj tak veľmi krehkú rovnováhu jednotlivých ekosystémov. Osveta je potrebná už medzi tými najmenšími. V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska sme sa vybrali na toto miesto, aby sme vám ho priblížili. A možno vás inšpirovali.

Čo je to lesná pedagogika?
Lesná pedagogikaLesná pedagogika je súčasť environmentálnej výchovy, učenie o lesnom ekosystéme a trvalo udržateľnom spôsobe života. Využíva sa učenie hrou, rôzne formy zážitkového učenia a projektové vyučovanie. Najmä deti tak získavajú nielen vedomosti a poznatky, ale buduje sa aj emocionálny vzťah k prírode. Takéto aktivity zabezpečujú certifikovaní pedagógovia, ktorých je podľa portálu Lesná pedagogika aktuálne cez 350.
A nezabudnite, že 21.marec 2020 je Medzinárodný deň lesov 🙂

 

Zariadenie lesnej pedagogiky 

Toto zariadenie sa nachádza asi 5 km od Popradu, v extraviláne obce Mlynica (takto sa k nim dostanete). Jedným z jeho hlavných cieľov je priblížiť les a život v ňom formou zaujímavých, zábavných a poučných aktivít a viesť ľudí k ochrane prírodného prostredia. Zariadenie je primárne určené deťom, seniorom a osobám so zníženou schopnosťou pohybu.
„Nápad vytvoriť Zariadenie lesnej pedagogiky vznikol pred niekoľkými rokmi súčasne s myšlienkou založiť ekolokalitu Krásne Sady Mlynica. Vzdelávací areál sme umiestnili do centra tejto lokality a od septembra je jeho súčasťou aj materská škola,” popisuje PR manažérka spoločnosti Krásne Sady Marcela Nováková.

zážitkové učenie - deti pri tzv. Medveďom strome

Zážitkové učenie – deti pri tzv. Medveďom strome.

 

Prepojenie s prírodou

Základným poslaním zariadenia je snaha vytvoriť miesto, kde by sa rôzne vzdelávacie oblasti prepájali s prírodou. Deti tam vedú k tomu, aby rozumeli vzájomným súvislostiam v prírode a celkovo v živote, a snažia sa v nich prebúdzať pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú.
„Hľadáme spojenia, ako deťom podať matematiku, jazyky, hudobnú výchovu a ďalšie vyučovacie predmety cez prostredie lesa a cez vzájomné vzťahy, ktoré v lese existujú. Deťom sa to, samozrejme, páči. Čo však nie je úplne jednoduché – je nájsť pedagógov, ktorým by takýto spôsob vzdelávania bol blízky.”

 

Každá budova s iným zameraním

Zariadenie lesnej pedagogiky tvorí šesť stavieb s kruhovým pôdorysom a každá z nich je určená na istý druh aktivít.
Napríklad budova Mak je určená na pohybové aktivity, Nechtík na výtvarné umenie, Čakanka je budova komunikácie, jazykov a hudby.
Fialka je zameraná na matematické vedy, Horec na výučbu remeselnej činnosti a Lieska na prírodné vedy.
Budova s názvom Lipa je centrálna a bude určená na väčšie spoločenské aktivity.

„V prevádzke zatiaľ máme len niektoré z budov, postupne by sme radi všetky dovybavili potrebným zariadením a otvorili ich verejnosti. V okolí budov sme vysadili desiatky kríkov a ovocných stromov a vytvorili spolu s deťmi malú zeleninovú záhradku,” dodáva M.Nováková.

V budúcnosti sa zamerajú aj na ďalšie vekové skupiny Zatiaľ organizujú činnosti pre deti, ale po dobudovaní celého areálu budú otvorení aj pre ďalšie skupiny. Podľa prvotných skúseností sa deťom v zariadení veľmi páči, a to najmä preto, že sú v bezprostrednom kontakte s prírodou a majú veľa pohybu.
„Niekedy sú prekvapené, že aj počas takých predmetov ako napríklad hudobná výchova alebo matematika ideme von a nemusia sedieť v školských laviciach. Naši pedagógovia a lektori sa snažia rôzne učivo podať deťom prakticky, ukázať im príklady v prírode.”

O pôde sa najlepšie učí priamo v teréne.

O pôde sa najlepšie učí priamo v teréne.

 

Paleta aktivít sa rozširuje

Tento rok začali tzv. hry v lese. Počas utorkových popoludní sa poverená lesná pedagogička snaží prostredníctvom hier priblížiť deťom zvieratá, rastlinstvo, prostredie lesa a vzájomné vzťahy v ňom. Vo štvrtok býva envirokrúžok, pondelky patria výtvarnému krúžku a stredy zasa remeslám.

„Momentálne pracujeme na tvorbe environmentálnych programov pre základné a stredné školy a na ponuke tematických školských výletov. Dva programy už máme pripravené: pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ je určený program Ako sa do lesa volá, prepájame v ňom prvouku s hudobnou výchovou, a pre žiakov od 3. ročníka až po študentov stredných škôl je to program Po stopách tatranských velikánov, takisto prepája viacero predmetov,” láka M.Nováková zo zariadenia.

 

Letné tábory

Cez letné prázdniny chcú ponúkať rôzne druhy tvorivých dielní, letných táborov a ďalších programov. Počas minulého leta sa im podarilo zorganizovať šesť týždenných táborov pre deti od 5 do 12 rokov. Zámerom bolo ponúknuť rôznorodé témy, či už hudbu, spoznávanie byliniek, tvorenie z hliny alebo starostlivosť o kone.

Do budúcnosti plánujú zorganizovať aj tábor, ktorý by bol určený pre deti a ich starých rodičov, a tak upevňovať aj medzigeneračné vzťahy v rodinách v spojitosti s ochranou prírody. Rôznorodé aktivity sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu, rozvoj umenia, pohybu i manuálnych zručností. Do tvorby a prezentácie jednotlivých aktivít sú zapojení pedagógovia, ale aj externí lektori.

Budova materskej školy.

Budova materskej školy.

 

Krásne Sady

V súvislosti so Zariadením lesnej pedagogiky treba spomenúť aj unikátny stavebný projekt Krásne Sady v Mlynici, ktorý je pravdepodobne prvý svojho druhu u nás.
Ako sa to všetko začalo?
„Predtým ako sme začali pracovať na Krásnych Sadoch, navštívili sme niektoré ekoprojekty v rôznych krajinách. Dôležité bolo na začiatku nájsť tím odborníkov, ktorý by sa pustil do takéhoto projektu. Mám na mysli architektov, permakultúrnych dizajnérov, odborníkov na vodný manažment, odpady atď. A, samozrejme, osloviť ľudí, budúcich obyvateľov, ktorým by sa myšlienka mohla páčiť,” vysvetľuje M.Nováková.

Podstata projektu spočíva v tom, že reaguje na mnohé kritické otázky súčasnosti v oblasti životného prostredia:

  • napríklad v akej symbióze s prírodou žijeme
  • ako sa stravujeme
  • v akom prostredí vyrastajú naše deti.

Projekt výstavby domov je zatiaľ v prvotnej fáze a práce na pozemkoch sú v réžii ich vlastníkov. „Ak by malo ísť len o to, postaviť si niekde rodinný dom, tak by ma projekt, myslím, neoslovil. Krásne Sady v sebe zhmotňujú oveľa viac. Bývate v dome postavenom z ekologických materiálov, vysadíte si stromy, zeleninu, kvety, môžete sa toho dennodenne dotknúť, ovoňať.”

Prvé dni v novej materskej škole. Krásne Sady.

Prvé dni v novej materskej škole. Krásne Sady.

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska, 3-4/2020
Objednajte si tento časopis a získajte výhody.
Text: Pavol Kall
Foto: archív Krásne Sady Mlynica

časopis Krásy Slovenska


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.