Prečo deti nepočúvajú rodičov a odmietajú ich? Na vine sú vraj rovesníci!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mnohí rodičia najmä dospievajúcich detí majú podobné pocity: akoby strácali kontakt so svojimi deťmi. Tie ich nerešpektujú, nepočúvajú, odmietajú ich, sú arogantnejšie, odvrávajú…je vám to povedomé?
Možno ste už počuli o koncepte orientácie na rovesníkov. Čoraz viac sa naše deti obracajú na svojich kamarátov, dôverujú im, nasledujú ich a vytláčajú svojich rodičov. Takto sa postupne akoby vychovávali – nezrelé deti formujú iné nezrelé deti. Rovesníci nahradili rodičov a má to veľa negatívnych dôsledkov.

Orientácia na rovesníkov

Držte sa svojich detíNeznamená to, že sa deti, tínedžeri nemôžu stretávať s kamarátmi. Vôbec nie. No pre zdravý vývoj detí je nesmierne dôležitý dospelý – ak ho však nahradia svojimi rovesníkmi, práve od nich berú výchovné modely, ako sa správať, čo je „akože“ správne, dobré a vhodné. Výborne to popisujú k knihe Držte sa svojich detí dvaja odborníci: Klinický psychológ Gordon Neufeld a autor bestsellerov o výchove Gabor Maté

Keď sa dieťa tak naviaže na svojich rovesníkov, že by radšej bolo s nimi ako s rodičmi a radšej bude ako oni, tak sa títo rovesníci stanú orientačným bodom dieťaťa. Budú to práve rovesníci, ktorých blízkosť bude vyhľadávať. Z nich si bude brať príklad, ako sa správať, čo si obliecť, ako vyzerať, čo povedať a čo robiť. Jeho rovesníci sa stanú posudzovateľmi toho, čo je správne, čo sa deje, čo je dôležité, a dokonca aj toho, ako sa bude samo definovať.

„Moc, ktorú sme stratili, je moc upútať pozornosť našich detí, získať ich dobré úmysly, vzbudiť ich úctu a zabezpečiť si ich spoluprácu. Bez týchto štyroch schopností nám zostáva len nátlak alebo podplácanie,“ píšu v knihe autori.

Práve v období dospievania našich detí, práve vtedy, keď toho musia zvládnuť viac ako kedykoľvek predtým a práve vtedy, keď naša fyzická prevaha nad nimi začína slabnúť, nám moc vychovávať uniká z rúk.
Mnohí rodičia si nevšimnú, že dieťa sa obracia na rovesníkov, aby získalo podporu, lásku, spojenie a spolupatričnosť. Keď sa vytlačí väzba, vytlačí sa aj závislosť a spolu s ňou aj moc vychovávať.

chyby pri výchove tínedžerovPrečítajte si tiež
Najčastejšie chyby rodičov pri výchove tínedžerov. Rok za rokom.

Deti orientované na rovesníkov sú zraniteľnejšie

Výsledky štúdií jednoznačne potvrdili, že najlepšou ochranou dieťaťa, a to aj v období dospievania, je silná väzba na dospelého.
Najpôsobivejšia z týchto štúdií zahŕňala 95.000 dospievajúcich z osemdesiatich rôznych komunít vybraných tak, aby vzorka bola čo najreprezentatívnejšia pre Spojené štáty. Hlavným zistením bolo, že u dospievajúcich so silnými citovými väzbami na rodičov sa oveľa menej často prejavovali problémy s drogami a alkoholom, pokusy o samovraždu alebo násilné správanie a skorá sexuálna aktivita.

Inými slovami, týmto dospievajúcim výrazne kleslo riziko problémov, ktoré vyplývajú z ochrany pred zraniteľnosťou. Za ochranou pred stresom a ochranou ich emocionálneho zdravia a fungovania stoja silné väzby s rodičmi.

K tomuto záveru dospel aj známy americký psychológ Julius Segal, vynikajúci priekopník výskumu toho, čo robí mladých ľudí odolnými. Keď zhrnul štúdie z celého sveta, dospel k záveru, že najdôležitejším faktorom, ktorý chráni deti pred preťažením zo stresu, je „prítomnosť charizmatického dospelého človeka v ich živote – človeka, s ktorým sa identifikujú a od ktorého čerpajú silu“.
Ako povedal aj doktor Segal: „Nič nebude fungovať, ak medzi rodičom a dieťaťom chýba nezničiteľné puto starostlivosti.“

Držte sa svojich detí

Ako získať dieťa späť?

Ak nestačia rodičovské zručnosti alebo dokonca láska k dieťaťu, existuje tzv. vzťahová väzba, ktorá je mimoriadne dôležitá. Aby bolo dieťa otvorené výchove zo strany dospelého, musí sa k nemu aktívne psychicky naviazať, musí túžiť po kontakte a blízkosti s ním.

„Tajomstvo výchovy nespočíva v tom, čo rodič robí, ale skôr v tom, kým rodič pre dieťa je. Keď dieťa vyhľadáva kontakt a blízkosť s nami, dokážeme oveľa lepšie plniť svoju funkciu vychovávateľa, utešiteľa, sprievodcu, vzoru, učiteľa alebo kouča. Pre dieťa, ktoré je na nás silne naviazané, sme jeho základňou, z ktorej sa môže vydať do sveta, jeho útočiskom, kam sa môže vrátiť, jeho zdrojom inšpirácie,“ píšu autori v knihe Držte sa svojich detí.

Ani všetky rodičovské zručnosti sveta nemôžu nahradiť chýbajúcu vzťahovú väzbu. Všetka láska sveta sa nezaobíde bez psychickej pupočnej šnúry tvorenej touto väzbou.
V spomínanej veľmi užitočnej a zaujímavej knihe prenikajú do podstaty komplexného rodičovstva: spoločne poukazujú na príčiny rozpadu vzťahu rodič-dieťa. A ponúkajú praktické rady, ako sa k svojim deťom „znovu pripútať“, dať deťom pocit bezpečia a porozumenia a získať späť ich vernosť a lásku.

 

Foto: LepšíDeň.sk, Noxi, Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.